Informacje o placówce

NABÓR DO PLACÓWKI

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące naboru, a także pobierzecie niezbędne dokumenty.

Podstawą przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mały Książę” jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm (Przedszkole) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm i niepełnosprawność intelektualną, wydane przez Państwową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Szkoły powinni złożyć kartę zgłoszenia do dyrektora placówki. Kartę zgłoszenia dziecka można odebrać osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu, otrzymać pocztą elektroniczną lub też pobrać z naszej strony internetowej (poniżej).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 503 143 317) lub mailowy (adres e-mail: iza.wyborska@interia.pl).