Informacje o placówce

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Oferujemy możliwość realizacji zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dzieciom uczęszczającym do Naszej placówki oraz spoza niej.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Oferujemy możliwość realizacji zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” w Toruniu dzieciom uczęszczającym do Naszej placówki oraz spoza niej.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowa, wielospecjalistyczna pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, jak i zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Oddziaływaniami terapeutycznymi mogą być objęte dzieci od urodzenia lub momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Warunki przyjęcia na zajęcia WWRD:

 • posiadanie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanego przez zespół orzekający publicznej lub  niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejrzenie lub stwierdzenie: autyzmu, zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Oferujemy:

 • indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (nastawione na rozwój sfer deficytowych);
 • terapię obejmującą kształtowanie umiejętności będących w najbliższej sferze rozwoju dziecka oraz pracę nad zachowaniami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie;
 • zajęcia indywidualne, jak i w małej grupie;
 • budowanie pozytywnych relacji z rodzeństwem i rówieśnikami;
 • kształtowanie u dziecka zachowań społecznie pożądanych, umożliwiających włączanie go w życie społeczne;
 • udzielanie instruktażu rodzicom/opiekunom;
 • współpracę z innymi osobami mającymi wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka (np. inni specjaliści spoza zespołu WWRD);
 • możliwość udziału rodziców w spotkaniach o charakterze szkoleniowym;
 • możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie Przedszkola, jak i w domu.