Superwizorki u Małego Księcia

Superwizorki u Małego Księcia

W dniu 13.04.2012 odbyła się kolejna superwizja przeprowadzona przez Panie Zofię Brzeską i Beatę Blok – certyfikowane superwizorki behawioralne ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku...

More

Wizyta praktykantek z Norwegii

Wizyta praktykantek z Norwegii

W dniach 9 i 10 lutego odwiedziły nas praktykantki z Norwegii, uczestniczki międzynarodowego programu wymiany Leonardo da Vinci, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób wchodzących na rynek pracy poprzez realizację staży...

More