Informacje o placówce

Punkt konsultacyjny

Oferujemy konsultacje diagnostyczne oraz obserwację podczas jego pobytu na terenie naszej placówki, jak i w najbliższym otoczeniu dziecka.

O punkcie konsultacyjnym

Punkt konsultacyjny działała przy Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Oferujemy konsultacje diagnostyczne oraz obserwację podczas jego pobytu na terenie naszej placówki, jak i w najbliższym otoczeniu dziecka.

W trakcie wizyty odbędzie się rozmowa z Dyrektorem placówki oraz z członkiem zespołu terapeutycznego (pedagogiem, psychologiem, logopedą lub neurologopedą), których charakteryzuje doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczne przygotowanie. Określi mocne strony dziecka oraz wskaże sfery deficytowe. Po konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami, przekazujemy także wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem.

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie (nr tel.  503 143 317) oraz drogą mailową (adres e-mail: iza.wyborska@interia.pl).

Konsultacje są bezpłatne!

Organizacja punktu konsultacyjnego:

  • punkt konsultacyjny jest czynny przez cały rok z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych;
  • terminy wizyt należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście.