Informacje o placówce

Osiągnięcia

Braliśmy czynny udział w wielu wydarzeniach, ale też zajmowaliśmy się ich organizacją – konferencje, sesje i szkolenia… Zobacz nasze osiagnięcia!

Czynny udział w konferencjach

 • Wpływ superwizji na skuteczne funkcjonowanie placówki zajmującej się terapią dzieci z autyzmem (na przykładzie Niepublicznego Przedszkola terapeutycznego „Mały Książę” I. Wyborska, K. Dąbrowska, H. Stępień (VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Skuteczna Pomoc osobom z autyzmem”, 18.10.2013 r., Gdańsk);
 • Wykorzystanie nowych technologii w rozwijaniu mowy u dzieci z autyzmem, A. Lutomireska, K. Dąbrowska, H. Stępień (III Konferencja logopedyczna „Terapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi jeden cel”, 01.03.2014r.,Toruń);
 • Przykłady dobrych praktyk – Terapia dziecka z autyzmem w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” oraz stosowana analizę zachowania jako skuteczna metoda terapii, I. Wyborska, A. Lutomierska („Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu” organizowanego przez CKU Toruń Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 28.04.2014 r., Toruń);
 • Wykorzystanie technik uczenia Stosowanej Analizy Zachowania do efektywnej nauki zabawy dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym , I. Wyborska, K. Dąbrowska, H. Stępień (VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”, 10.10.2014 r. ,Gdańsk);
 • Terapia dziecka z autyzmem w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” według Stosowanej Analizy Zachowania, I. Wyborska (Konferencja naukowo – dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno -terapeutycznej i w środowisku domowym”, 13.04.2015 r. Toruń);
 • Nauka zabawy i organizacji czasu wolnego dziecka z autyzmem w przedszkolu i środowisku domowym, K. Dąbrowska, H. Stępień (Konferencja naukowo – dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”, 13.04.2015 r. Toruń);
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i interakcji z rówieśnikami – od zajęć Proces wdrażania dziecka z autyzmem do funkcjonowania w grupie rówieśniczej – od zajęć indywidualnych do grupowych, H. Stępień, I. Wyborska (Konferencja Dydaktyczno-Naukowa „Stosowana analiza zachowań – przyjazna i skuteczna w edukacji oraz terapii dzieci z autyzmem„, 07.04.2016 r., Płock);
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i interakcji z rówieśnikami – od zajęć Proces wdrażania dziecka z autyzmem do funkcjonowania w grupie rówieśniczej – od zajęć indywidualnych do grupowych, H.Stępień, I.Wyborska (Konferencja Dydaktyczno-Naukowa „Stosowana analiza zachowań – przyjazna i skuteczna w edukacji oraz terapii dzieci z autyzmem„, 07.04.2016 r., Płock);
 • Nauka zabawy i organizacji czasu wolnego dzieci z autyzmem w przedszkolu i w środowisku domowym; I. Wyborska, A. Lutomierska (II Konferencja „Dziecko z Autyzmem w Przedszkolu„, 08.04.2016 r., Poznań);
 • Udział w konferencjach indywidualnych do zajęć grupowych A. Lutomireska, H. Stępień, I. Wyborska (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”, 21-22.11.2016, Gdańsk);
 • Udział w sesji posterowej: Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” A. Lutomireska, H. Stępień, S. Szustakowska (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, 21-22.11.2016, Gdańsk).

Sesje posterowe

 • Udział w sesji posterowej: Prezentacja Niepublicznego  Przedszkola Terapeutycznego  „Mały Książę”, Z. Cichocki, A. Lutomierska (VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”, Gdańsk, 10.10.2014r.);
 • Udział w sesji posterowej: Materiały treningowe wykorzystywane w pracy z dzieckiem z autyzmem A. Lutomireska, H. Stępień, S. Szustakowska  (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, 21-22.11.2016 Gdańsk);
 • Udział w sesji posterowej:  Kształtowania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem rozpoczynających terapię A. Lutomireska, H. Stępień, S. Szustakowska  (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, 21-22.11.2016 Gdańsk);
 • Udział w sesji posterowej:  Efektywna współpraca z rodzicami. Studium przypadku  A. Lutomireska, H. Stępień, S. Szustakowska  (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, 21-22.11.2016 Gdańsk);
 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” A. Lutomireska, H. Stępień, S. Szustakowska  (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, 21-22.11.2016 Gdańsk).

Dotychczasowe szkolenia organizowane przez Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”

 • Wczesne wspomaganie rozwoju – wstępny instruktaż dla rodzica dziecka z autyzmem, K. Dąbrowska, H. Stępień (szkolenie skierowane do rodziców w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • Uczenie nowych umiejętności dzieci z autyzmem w środowisku domowym (system motywacyjny i kontakt wzrokowy) – rozwijanie kompetencji terapeutycznych rodziców, K. Dąbrowska, H. Stępień (szkolenie skierowane do rodziców w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowanymi część I i II , K. Dąbrowska, H. Stępień (szkolenie dla rodziców w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • Diagnoza funkcjonalna – badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R (zapoznanie ze sposobem przeprowadzania badania i interpretacją wyników), H. Stępień, S. Szulc (spotkanie informacyjne skierowane do rodziców);
 • Będę nauczycielem dziecka z autyzmem – co teraz?, H. Stępień, A. Lutomierska (szkolenie skierowane do nauczycieli, specjalistów oraz studentów);
 • Jestem rodzicem dziecka z autyzmem, K. Dąbrowska, S. Szulc (szkolenie skierowane do rodziców);
 • Czy to autyzm?, K. Dąbrowska, H. Stępień (szkolenie skierowane do studentów, przyszłych pedagogów);
 • ABC Autyzmu, K. Dąbrowska, H. Stępień (szkolenie przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem);
 • Będę nauczycielem dziecka z autyzmem. Co teraz?, A. Lutomierska, H. Stępień (szkolenie skierowane do studentów).