Informacje o placówce

POZNAJMY SIĘ!

Serdecznie witamy! Poniżej znajdziesz informacje o nas, o naszej placówce oraz o tym, czym się zajmujemy.

O nas, czyli kim jesteśmy?

Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu (w  którego skład wchodzi Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę”) powstało w 2011 roku z inicjatywy rodziców oraz terapeutów. Podopiecznymi placówki są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Przedszkole oraz Szkoła zapewniają dzieciom terapię opartą na Stosowanej Analizie Zachowania (ABA), jedynej metodzie, której skuteczność potwierdzono w badaniach naukowych.

W celu ciągłego podnoszenia jakości prowadzonej terapii, jesteśmy objęci stałą superwizją prowadzoną przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (jedyna w Polsce, pierwszą w Europie repliką Princeton Child Development Institute z USA). Pracownicy placówki biorą również udział w stażach i szkoleniach organizowanych przez Instytut.

Z dumą dzielimy się doświadczeniem i sukcesami na sympozjach międzynarodowych (podczas VII, VIII, IX Międzynarodowego Sympozjum Naukowego organizowanego przez IWRD oraz Uniwersytet Gdański), krajowych (m.in. „Stosowana analiza zachowań – przyjazna i skuteczna w edukacji oraz terapii dzieci z autyzmem”, „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”) oraz konferencjach o zasięgu lokalnym.

Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” organizuje szkolenia skierowane do rodziców, nauczycieli, studentów, a także osób profesjonalnie zajmujących się autyzmem. Dzielimy się swoimi doświadczeniami również podczas spotkań z nauczycielami w trakcie konsultacji w innych placówkach oraz podczas szkoleń skierowanych do nauczycieli żłobków, przedszkoli i młodszych klas szkolnych.

W naszych murach gościliśmy wybitne osobowości świata nauki oraz terapeutów zajmujących się na co dzień problematyką autyzmu (m.in. Profesor Svein Eikeseth z Oslo and Akershus University College, Sara Bjørkum Gjerde oraz Kathrine Sivertsvik, terapeutki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi w Trondheim). Mieliśmy również przyjemność wymienić doświadczenia dotyczące pracy z dzieckiem z autyzmem z uczestniczkami międzynarodowego programu wymiany Leonardo da Vinci, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób wchodzących na rynek pracy poprzez realizację staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach.

Przy placówce działa bezpłatny punkt konsultacyjny, w którym oferujemy konsultacje diagnostyczne oraz obserwacje dziecka podczas jego pobytu w placówce. Po konsultacji przygotowywane są m.in. wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, które często są pierwszą pomocą dla rodzin, w których rodzice/opiekunowie zauważają niepokojące zachowania u dziecka nieposiadającego jeszcze diagnozy z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Organizujemy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizowane na terenie przedszkola, domach podopiecznych lub też placówkach, w których na co dzień przebywają).

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną oraz diagnostyczną. W swoich zasobach mamy m.in. takie testy diagnostyczne jak: IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, PEP-R  Diagnoza Psychoedukacyjna.

Centrum Terapii i Edukacji współpracuje z takimi instytucjami, jak: Wydział Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Politechnika Gdańska (w ramach projektu AUTMON), Fundacja Orange, Grupa Wydawnicza Harmonia, Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Niebieski Domek” w Płocku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN, Zespół Szkół nr 9 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu.

Zorganizowaliśmy dwie edycje akcji „Niebieski kwiecień w Toruniu – wiem więcej o autyzmie” (m.in. akcja „Zaświeć się na niebiesko”, konferencja naukowa, bezpłatne szkolenia dla rodziców i nauczycieli, punkt konsultacyjny, akcja ulotkowa) – inicjatywa, której głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem autyzmu. 2 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, organizowane wydarzenia są rozszerzeniem tego ważnego dla Nas dnia. Na organizowane przez nas przedsięwzięcie (trwające cały miesiąc) składa się szereg wydarzeń, które z jednej strony mają informować, czym jest autyzm, jak go rozpoznać, gdzie zgłosić się z prośbą o pomoc i poradę, z drugiej zaś – staną się okazją do dyskusji na temat skutecznych sposobów oddziaływań terapeutycznych. Z każdym rokiem bowiem wzrasta liczba osób, u których diagnozuje się autyzm (lub też inne zaburzenia ze spektrum autyzmu). Z naszego doświadczenia wynika, że społeczeństwo nadal niewiele wie o autyzmie, mimo iż statystycznie problem ten dotyka 1 na 68 urodzonych dzieci.

Bierzemy udział w projekcie AUTMON (AUTMON to projekt badawczy, mający na celu opracowanie funkcjonującego na tabletach, intuicyjnego systemu wspomagającego zautomatyzowane mierzenie postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jego realizacja jest częścią prac prowadzonych w ramach „E-technologii dla dzieci z autyzmem”. Dokładny opis projektu dostępny jest pod adresem: autmon.eti.pg.gda.pl), umożliwiliśmy również prowadzenie badań będących elementem rozpraw doktorskich na temat pracy dziecka z autyzmem).

Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu nieustannie rozwija się, dbamy o wysoką jakość oferowanej przez nas terapii. Staramy się – na miarę naszych możliwości – szerzyć wiedzę na temat autyzmu, od stycznia 2015 roku w dążeniach wspiera nas nasza ambasadorka – Olga Bołądź.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Terapia metodą ABA

Wiodącą metodą terapeutyczną w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” jest Metoda Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Metoda ABA to jedyna metoda terapeutyczna, której skuteczność została potwierdzona przeprowadzonymi badaniami naukowymi.

Naszym głównym celem jest kształtowanie umiejętności pozwalających na jak najlepsze funkcjonowanie dzieci w domu, przedszkolu i szkole. Największym marzeniem – przygotowanie dzieci do dalszej drogi edukacyjnej w placówkach masowych lub integracyjnych.

Terapia opiera się na systemie 1:1, tj. jeden terapeuta na jedno dziecko, terapeuta „cień” towarzyszy dziecku podczas całego pobytu w placówce. Wszyscy terapeuci posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Dla każdego małego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Czym się zajmujemy?

Wspomaganie rozwoju

Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” zajmuje się wspomaganiem rozwoju i edukacją najmłodszych z autyzmem już na wczesnym etapie.

Zajęcia grupowe

W ramach Przedszkola i Szkoły prowadzimy regularne zajęcia grupowe, przygotowujące dzieci do integracji przy jednoczesnej obserwacji postępów.

Współpraca

Współpracujemy z rodzicami i opiekunami odbywając systematyczne rozmowy na temat funkcjonowania dziecka w placówce, postępów w nauce i innych obszarach.

Konsultacje

Prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w ramach którego oferujemy konsultacje diagnostyczne – określimy m.in. mocne strony dziecka oraz wskażemy sfery deficytowe.

Nasi partnerzy
IWRD
Filozofia UMK
Harmonia
ICNT