II Konferencja naukowo-dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

II Konferencja naukowo-dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję naukowo-dydaktyczną „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”.

Współorganizatorami wydarzenia jest Biblioteka Uniwersytecka UMK, Instytut Filozofii UMK, a także Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Konferencja odbędzie się 23.05.2017 roku w sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. W trakcie jej trwania wykłady i prezentacje przedstawią: Profesor Włodzisław Duch, fizyk, specjalizujący się w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej oraz kognitywistyce, dr Anna Budzińska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Iwona Ruta-Sominka, wicedyrektor IWRD, Lidia Domańska, kierownik Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, Małgorzata Gontarek oraz Magdalena Smolińska, terapeutki z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci z Autyzmem „Niebieski domek” w Płocku. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się także dyrekcja i pracownicy Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”.

 

Osoby zaineresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej (do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA NA konferencję) na adres mailowy nptmalyksiaze@gmail.com najpóźniej do 19.05.2017 roku. O uczestnictwie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Program konferencji – do pobrania