Wizyta pani Lidii Domańskiej

Wizyta pani Lidii Domańskiej

30 kwietnia 2015 roku po raz kolejny odwiedziła nas Pani Lidia Domańska, kierownik Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.

Pani Lidia obserwowała pracę terapeutów w naszym Przedszkolu, a poczynione uwagi oraz spostrzeżenia staną się częścią pracy badawczej dotyczącej wpływu superwizji na proces terapii, poprawę jakości pracy nauczycieli oraz wzrost kompetencji terapeutycznych, przygotowywanej prze Panią Domańską.

Superwizja jest niezwykle istotnym elementem w pracy osób profesjonalnie zajmujących się terapią osób z autyzmem przy wykorzystaniu stosowanej analizy zachowania. Ma ona na celu podnoszenie jakości prowadzonej terapii. Jest ona formą kontroli pracy terapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor, bazując na posiadanej wiedzy, jak i doświadczeniu, przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, by zwiększyć efektywność jego pracy. Mamy nadzieję, że poddawanie się regularnym superwizjom stanie się w najbliższej przyszłości standardem, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem.