Zgłoszenia na konferencję „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej oraz w środowisku domowym”

Zgłoszenia na konferencję „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej oraz w środowisku domowym”

Szanowni Państwo,

chcieliśmy poinformować, że ze względu na duże zainteresowanie konferencją „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej oraz w środowisku domowym”, zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Limit miejsc został wyczerpany na początku kwietnia. Obecnie zbieramy informacje potwierdzające obecność zakwalifikowanych osób. W przypadku zwolnienia się miejsc osoby wpisane na listę rezerwową zostaną poinformowane o możliwości udziału w konferencji  drogą mailową.