Konferencja „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

Konferencja „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

W ramach akcji „Niebieski kwiecień – wiem więcej o autyzmie” odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”, którą organizowaliśmy wspólnie z Instytutem Filozofii UMK, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, a także Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.

Oficjalne otwarcie konferencji odbyło się z udziałem Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej, Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, mgr Dominiki Czyżak, przedstawiciela ICNT, dr Eweliny Wilskiej oraz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mały Książę”, mgr Izabeli Wyborskiej. Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz słuchaczom za przybycie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem na portalu społecznościowym Facebook, a także informacjami na temat innych wydarzeń organizowanych w ramach akcji „Niebieski kwiecień – wiem więcej o autyzmie”.