Konferencja naukowo-dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji „Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym”, organizowanej przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę”


w Toruniu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Bibliotekę Uniwersytecką Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy naukowej, doświadczeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, propagowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.