Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Szanowni Państwo,

na terenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Książę” w Toruniu można realizować zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwodu Dziecka.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanego przez zespół orzekający publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podejrzenie lub stwierdzenie: autyzmu, zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta.