VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

W dniu 14 października wzięliśmy udział w VI Międzynarodowym Sympozjum Naukowym zorganizowanym przez IWRD. Tematem sympozjum było: „Wykorzystanie technik uczenia stosowanej analizy zachowania do kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju„.

Podczas sympozjum dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan przedstawiły różnorodne techniki pracy z dziećmi oraz dorosłymi wykorzystywane w Princeton Child Development Institute w USA. Swoje doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą omówili również przedstawiciele IWRD oraz Ośrodki z nim współpracujące.