Współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka

Współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka

W dniu 21 czerwca 2012 roku odwiedziliśmy Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym przy Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Podczas wizyty zapoznaliśmy się z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz mieliśmy możliwość obserwacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Następnie w naszym Przedszkolu odbyła się superwizja, którą przeprowadziły dyrektor Instytutu, dr Anna Budzińska oraz psycholog, mgr Marta Wójcik. Spotkania te zaowocowały nawiązaniem współpracy w ramach nadzoru merytorycznego nad procesem terapeutycznym oraz szkoleniami nauczycieli terapeutów.

Wierzymy, że współpraca ta podniesie skuteczność naszej pracy, a w konsekwencji otoczymy naszych podopiecznych jeszcze lepszą opieką terapeutyczną.  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku jest repliką Princeton Child Development Institute w USA, jednej z najlepszych placówek dla osób z autyzmem na świecie.

Szczegółowe informacje pod adresem: www.iwrd.pl.