Współpraca z UMK w ramach skali SOZA

Współpraca z UMK w ramach skali SOZA

W ramach współpracy z dr hab. prof. nadzw. J.J. Błeszyńskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przystąpiliśmy do udziału w przygotowanej przez Pana Profesora „Skali obserwacji zachowań autystycznych (SOZA) dla dzieci i młodzieży”.

Celem zaproponowanej skali jest opracowanie narzędzia pozwalającego na wyodrębnienie przebiegu najbardziej specyficznych zaburzeń związanych z autyzmem i stopnia ich nasilenia.