Superwizorki u Małego Księcia

Superwizorki u Małego Księcia

W dniu 13.04.2012 odbyła się kolejna superwizja przeprowadzona przez Panie Zofię Brzeską i Beatę Blok – certyfikowane superwizorki behawioralne ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Superwizorki odwiedziły nas także 28 lutego. Wizyta składała się z 4-godzinnej superwizji zajęć oraz analizy dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego planowania i analizy postępów terapii.