Nabór do przedszkola

Nabór do przedszkola

Informujemy Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o wolnych miejscach w naszym Przedszkolu (od stycznia 2012 roku). Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: 503 143 317 lub mailowy: iza.wyborska@interia.pl.

Oferujemy:

  • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne: indywidualne oraz grupowe.
  • Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla każdego dziecka – nastawione na rozwój sfer deficytowych.
  • Wspomaganie rodziców w procesie terapeutycznym.
  • Przygotowujemy i wprowadzamy dzieci do integracji z rówieśnikami.
  • Wyszkoloną i profesjonalną kadrę.
  • Regularną superwizję.
  • Idealne warunki terapii, dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem.

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, potwierdzające występowanie u dziecka zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Zapraszamy!